Archiwa kategorii: menu

Czyste powietrze w metropolii – nasza wspólna sprawa

Metropolia warszawska wspólnie przeciwdziała zanieczyszczeniom powietrza Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie walczą z zanieczyszczeniami powietrza. Kluczową sprawą jest wymiana i modernizacja źródeł ogrzewania.

Wszystkie wspólne działania pokazują wyraźnie – metropolia działa. Wiele realizowanych przez nas inwestycji dotyczy różnych gałęzi transportu. To m.in. nowe parkingi P+R czy trasy rowerowe. W ten sposób poprawiamy nie tylko komfort życia i dojazdów naszych mieszkańców, ale dbamy również o czystość powietrza. Wspieramy naszych mieszkańców także bezpośrednio. Dofinansowujemy inwestycje w wymianę źródeł ogrzewania czy systemy odnawialnych źródeł energii. Wierzę, że te solidarne działania i współpraca pozwolą nam osiągnąć sukces w walce z zanieczyszczeniami powietrza – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Zdecydowana większość spośród 39 gmin współtworzących metropolię warszawską zdecydowała się na realizację programu wsparcia mieszkańców w prowadzeniu inwestycji polegających na modernizacji i/lub wymianie źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Blisko połowa z nich przeznacza na ten cel środki z własnego budżetu. Pozostałe gminy środki pozyskują z takich źródeł jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy unijnych.

Legionowo od lat podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Już trzy lata temu zaczęliśmy z budżetu miasta finansować wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Udało nam się wymienić ich ponad 200, czyli 20% wszystkich kotłów na terenie miasta. Oprócz nowego pieca, finansujemy także podłączenie nieruchomości do gazu – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa. – Budujemy parkingi w systemie P+R, zachęcając do korzystania z transportu publicznego, właśnie otworzyliśmy pierwszą stację ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo od stycznia funkcjonuje EKO patrol, który nie tylko kontroluje czym palą w piecach nasi mieszkańcy, ale także przede wszystkim edukuje i uświadamia problem jakości powietrza – dodaje.

Nasza gmina to na co dzień płuca Warszawy. Należy zaznaczyć, że jej powierzchnię aż w 80% pokrywa Kampinoski Park Narodowy. Dodatkowo wszyscy nasi mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej. Problem przyłączeń do sieci jest jednak ekonomia. Trzeba również dopłacać różnicę do kosztów eksploatacji pomiędzy węglem a gazem – zaznacza Witold Malarowski, wójt Gminy Izabelin.

Mieszkańcy w ramach programów realizowanych w poszczególnych gminach metropolii mogą otrzymać dofinansowania pokrywające od 25% do nawet 80% kosztów inwestycji. Oprócz wsparcia wymiany pieców na paliwa stałe (np. węgiel) na bardziej ekologiczne gazowe, gminy finansują także projekty polegające na montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) np. pompy ciepła czy układy solarne. Szczegóły dotyczące wysokości oraz form wsparcia dostępne są w urzędach oraz na stronach internetowych gmin.

Cały czas unowocześniamy i usprawniamy naszą sieć ciepłowniczą, a naszym mieszkańcom oferujemy również wsparcie przy wymianie pieców. Staramy się jak najszybciej modernizować energetycznie tkankę mieszkaniową – mówi Michał Landowski, zastępca prezydenta Pruszkowa i dodaje – Na wniosek mieszkańców intensyfikujemy także działania monitoringowe. W naszych przedszkolach, podobnie jak w Warszawie, zainstalowaliśmy oczyszczacze powietrza. Mieszkańcy widzą i zgłaszają problemy – współpracujemy.

Pod koniec 2017 roku zainstalowaliśmy 30 czujników smogu na terenie całej gminy Piaseczno, na bieżąco monitorujących stan powietrza, który na żywo śledzić można w internecie. Wzmocniliśmy równocześnie działania kontrolne straży miejskiej, której funkcjonariusze zostali przeszkoleni i wyposażeni w zestawy do pobierania próbek popiołów z pieców węglowych. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy też program dofinansowania wymiany systemu ogrzewania oraz zakup instalacji solarnych i pomp ciepła – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Współdziałanie od początku

W marcu 2016 r. Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie zaapelowały do władz województwa mazowieckiego o podjęcie uchwały, która umożliwiłaby wdrożenie narzędzi przewidzianych przez tzw. ustawę antysmogową (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593). Takie działanie miało na celu przyspieszenie prac nad regionalnym dokumentem określającym zasady walki z zanieczyszczeniami powietrza i źródłami niskiej emisji. W połowie listopada 2017 r. na Mazowszu weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa. Zgodnie z jej zapisami z użytkowania mają być stopniowo wykluczane kotły najniższych klas spalania i instalacje pozaklasowe. To kompromis pomiędzy dążeniem do poprawy jakości powietrza, a kosztami ekonomicznymi wprowadzenia całkowitego zakazu spalania paliw stałych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla poprawy jakości powietrza

Aby nastąpiła realna poprawa jakości powietrza konieczne są również zmiany codziennych przyzwyczajeń mieszkańców. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o zastąpieniu używania samochodu korzystaniem z komunikacji zbiorowej, gminy metropolii prowadzą program rozbudowy sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, a także inwestują w spójną infrastrukturę rowerową.

Gminy metropolii otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na budowę 28 takich parkingów, a docelowo ma być ich ponad 40. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom metropolii w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej podpisały umowy o dofinansowanie z UE na budowę 340 km tras. Konkurs na kolejne kilometry niebawem zostanie rozstrzygnięty. Planowana jest budowa łącznie około 1,1 km tras rowerowych. Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

Metropolia działa

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. ZIT metropolii warszawskiej tworzą m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów. Realizujemy wspólnie m.in. inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy projekty z zakresu e-usług. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego są 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%.

Parking P+R w Jaktorowie-podpisana umowa o dofinansowanie

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu w ramach ZIT przy stacji kolejowej PKP powstaną kolejne dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Gmina Jaktorów otrzyma ponad 7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020.

Parkingi to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru  Funkcjonalnego. Powstaną przy ul. Warszawskiej, w rejonie NZOZ w Jaktorowie i przy ul. Pomorskiej wzdłuż pasa kolejowego po południowej stronie torów. Łącznie wybudowanych zostanie 199 miejsc parkingowych, z czego 12 przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych.

Poza tym powstanie 146 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z wiatami oraz ciągi pieszo-jezdne. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także kompleksowy system monitoringu obejmujący parkingi P&R w Jaktorowie i Międzyborowie. Jego głównym elementem będzie Centrum  Monitorowania zlokalizowane w budynku Straży Gminnej. Ponadto projekt zakłada również odwodnienie terenu, wykonanie infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia.

Tytuł projektu: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów

Beneficjent: Gmina Jaktorów

Całkowita wartość projektu: 8 878 549,97 zł

Kwota dofinansowania: 7 012 599,98 zł

Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej informacji:

Ponad 7 mln z UE na kolejne parkingi w Jaktorowie

Otwarcie parkingów P+R w Legionowie

Legionowo kontynuuje walkę o zdrowe powietrze. Zachęcając do korzystania z transportu publicznego, miasto wybudowało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy stacji kolejowej Piaski dwa parkingi „Parkuj i jedź”.

Parkingi P+R przy stacji PKP Legionowo Piaski dysponują 223 miejscami postojowymi dla samochodów i 70 miejscami dla rowerów. Szlabany otwierają się przy najechaniu samochodem przed szlaban dla danego kierunku jazdy. By zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom zainstalowano dwie kamery wizyjne monitorujące na bieżąco i dwie kamery sczytujące tablice rejestracyjne. Na tym terenie znajduje się również ogólnodostępna stacja do ładowania samochodów elektrycznych wyposażona w 2 gniazda o mocy 2x11kW (w zależności od baterii danego pojazdu, pełne ładowanie odbywa się od 2 do 4,5 godzin)

> Teren parkingów jest ogrodzony i obsadzony drzewami, krzewami i kwiatami odpowiednich gatunków, a wody opadowe i roztopowe odprowadzone są z parkingów poprzez kanalizację deszczową. Zamontowano również tablice informacyjne, regulaminy korzystania z parkingów oraz energooszczędne oświetlenie w technologii LED.

 

56,5 MLN zł na innowacyjne rozwiązania mobilne

Mieszkańcy metropolii warszawskiej już niebawem będą mogli korzystać z bezpłatnych rozwiązań mobilnych ułatwiających poruszanie się po mieście, załatwienie sprawy w urzędzie czy zlokalizowanie wolnego miejsca parkingowego. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawa w partnerstwie z gminami metropolii otrzyma blisko 56,5 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski.

 ­– To bardzo ciekawy projekt – innowacyjny i bardzo potrzebny. Dzięki niemu nie tylko mieszkańcy, ale również turyści będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań, które udostępnią im wprowadzane aplikacje. To z pewnością ułatwi nie tylko znalezienie miejsca parkingowego, ale też pozwoli uzyskać informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych czy poznać stopień zanieczyszczenia powietrza – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

DSC_0728Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie 26 gmin (Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów). Jego celem jest upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku. Jego realizacja ma ułatwić mieszkańcom oraz turystom poruszanie się po metropolii warszawskiej.

W ramach inwestycji zostaną zainstalowane sensory i nadajniki oraz stworzone bezpłatne mobilne aplikacje dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników.

 – Bardzo się cieszę, że realizujemy kolejny projekt przygotowywany i wdrażany wraz z gminami metropolii warszawskiej – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Efektem tej współpracy będą funkcjonalne aplikacje.  DSC_0679

 e-dostępność 

To aplikacja mobilna, która będzie ułatwiała poruszanie się po obiektach użyteczności publicznej, np. po urzędach. Będzie zawierała moduł zdalnego pobierania numerka kolejkowego, a także informowania o tym, kiedy nastąpi kolej użytkownika. Dodatkowo aplikacja będzie bazą wiedzy o aktualnych wydarzeniach w gminach, a także źródłem informacji dla mieszkańców np. komunikatów pogodowych.

 e-turystyka

Z kolei to narzędzie będzie swoistym przewodnikiem po atrakcjach turystycznych, aktualnych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, ale też promocjach i to w realnym czasie przebywania w pobliżu np. wybranych muzeów, teatrów, pomników, parków czy skwerów. Nie zabraknie również ofert gastronomicznych. Co ciekawe, aplikację będzie można spersonalizować. Informacje w niej zawarte będą dostępne w czterech językach obcych. Aplikacja będzie zawierała moduł audiodeskrypcji, co pozwoli także osobom z dysfunkcjami wzroku na poznawanie oferty np. obiektów turystycznych.

 e-transport

Aplikacja ta będzie pomocna w planowaniu podróży i poruszaniu się po metropolii. Będzie zawierać kompleksowe, aktualne informacje dotyczące transportu. Użytkownik przy jej pomocy bez problemu zlokalizuje poszukiwany i docelowy przystanek, a także otrzyma informację o czasie oczekiwania na pojazd. Pasażerowie będą również otrzymywać informacje o utrudnieniach w ruchu, a także komunikacji zastępczej w przypadku awarii czy korków. Dzięki realizacji projektu podróżni zyskają narzędzie do szybkiego i efektywnego planowania podróży.

 e-parkowanie

Wykorzystanie tego narzędzia ułatwi kierowcom poruszanie się po mieście, a przede wszystkim pozwoli zlokalizować wolne miejsca parkingowe na terenie metropolii. Użytkownicy aplikacji zyskają też dostęp do baz danych zawierających informacje statystyczne np. średni czas postoju czy współczynnik zajętości konkretnego miejsca parkingowego.

 e-środowisko

Dzięki tej aplikacji mieszkańcy metropolii będą otrzymywać informacje dźwiękowe o poziomie zanieczyszczenia powietrza. W przypadku przekroczeń aplikacja mobilna poinformuje użytkowników o konieczności podjęcia środków ostrożności np. ograniczeniu długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni czy wysiłku fizycznego. Informacje będą szczególnie przydatne dla dzieci, osób starszych oraz osób z określonymi schorzeniami. Dodatkowo, użytkownicy w aplikacji znajdą informacje o jakości powietrza czy parametry meteorologiczne np. prędkość wiatru, opad atmosferyczny, wilgotność względna powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie i strukturę ruchu, średnią prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu. Aktualne, lokalne oraz przede wszystkim dokładne dane to najważniejsze zalety tej aplikacji.

Projekt otrzyma ponad 56,4 mln zł dofinansowania w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Tytuł projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 70 592 601,31 zł

Kwota dofinansowania: 56 474 081,04 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 #MetropoliaDziała

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez Warszawę oraz 39 gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej realizowane są m.in. projekty edukacyjne, budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R, a także tworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3.

Wydłużenie terminu oceny formalnej – Podziałanie 4.3.2 „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. W związku z powyższym 45 dniowy termin na pierwszą ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 został przedłużony do dnia
15 listopada 2017 r. 

Więcej informacji na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-oceny-formalnej-w-ramach-konkursu-rpma-04-03-02-ip-01-14-053-17.html

Wszystkie informacje o konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit.html

Zakończona ocena formalna wniosków – Poddziałanie 4.3.2 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 14 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 13 wnioski, natomiast 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną.

lista-wnioskow-zweryfikowanych-pozytywnie-na-etapie-oceny-formalnej-parkuj-i-jedz-l

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Więcej informacji na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/informacja-o-zakonczonej-ocenie-formalnej-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-zlozonych-w-konkursie-nr-rpma-04-03-02-ip-01-14-045-17-w-ramach-dzialania-4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-2-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-parkingi-parkuj-i-jedz.html

Wszystkie informacje o konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialania-4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typu-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-parkingi-parkuj-i-jedz.html

Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – lista projektów

Zatwierdzenie „Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP-14-044/17, dla Osi Priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”,  Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020″

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 26 września 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP-14-044/17, dla Osi Priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”,  Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020.

 Załączniki: Lista projektów 10-03-03

Szczegóły dostępne na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-rpma-10-03-03-ip-01-14-044-17.html

Unijne wsparcie dla 4,4 tys. uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej polegające na podniesieniu kompetencji kluczowych oraz pomoc w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zostanie uruchomiony już we wrześniu 2017 r. i będzie realizowany w 71 szkołach na terenie Mazowsza, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy gmin metropolii warszawskiej. Dziś zostały podpisane stosowne dokumenty w tej sprawie, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 2,1 mln zł.

Niedopasowanie umiejętności i wykształcenia młodych ludzi do zapotrzebowania oraz wymagań rynku pracy, to  współczesny problem wśród pracodawców. Aby zmienić tę sytuację warto wziąć pod uwagę doradztwo zawodowe, które powinno zostać wprowadzane już na etapie ostatnich klas szkoły podstawowej, jak i w szkole średniej. Udzielanie uczniom pomocy w zakresie wyboru ścieżki edukacji i zawodu jest jednym z warunków późniejszego sukcesu na rynku pracy. Jak można usprawnić działania oferowane uczniom, by realnie wpływały na podejmowane przez nich decyzje edukacyjne i zawodowe?

podpisanie_umowy_002W Warszawie modernizujemy kształcenie zawodowe i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy. Stworzyliśmy także system doradztwa zawodowego. Ten projekt to kolejne działania na rzecz warszawskiej młodzieży. Dodatkowo, robimy go wspólnie z okolicznymi gminami, co jest dowodem, że warszawska metropolia działa – mówił Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy podczas podpisywania umowy.

Środki unijne

Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 52 z Warszawy. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawę otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.podpisanie_umowy_001

W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług, np.: utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych.

 Podjęte będą także działania na rzecz lepszej współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem. Dodatkowo, wnioskodawca przeprowadzi rozpoznanie rynku pracy oraz będzie promował kształcenie zawodowe, a doradcy edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Uczniowie biorący udział w projekcie przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną, uczestniczyć będą w warsztatach pt. „Bliżej rynku pracy”, dodatkowo w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijając swoje kompetencje kluczowe i planując karierę zawodową pod okiem specjalistów. Efektem projektu będzie przygotowanie uczniów do przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.podpisanie_umowy_005

Projekt otrzyma ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 2 381 103,75 zł

Kwota dofinansowania: 2 127 173,75 zł

Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe

 

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – wyniki konkursu

Ogłoszono wyniki naboru w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 – Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typu projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały skierowane do dofinansowania jest dostępna na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-1-poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-poddzialania-3-1-1-rozwoj-msp-w-ramach-zit-typu-projektu-uporzadkowanie-i-przygotowanie-terenow-inwestycyjnych-w-celu-nadania-im-nowych-funkcji-gospodarczych.html

Europa zmienia metropolię warszawską 2017

#MetropoliaDziała – w dużej mierze dzięki funduszom unijnym.️ Ale jak dokładnie te fundusze wpływają na rozwój metropolii warszawskiej?

O tym będzie okazja dowiedzieć się w ramach imprezy Europa zmienia metropolię warszawską 2017, która odbędzie się w dniach 9-10 września na warszawskim Polu Mokotowskim. Na miejscu czekać będzie na ponad 200 atrakcji przygotowanych przez niemal 70 instytucji!

Podczas tegorocznej edycji, swoją obecność zapowiedziało 19 gmin metropolii warszawskiej. Każda z nich nie tylko zaprezentuje swoją działalność i projekty związane z Unią Europejską, ale przede wszystkim przygotuje specjalne konkursy, animacje i działania edukacyjne. Ponadto w tym roku będą z nami m.in.: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego, MPWiK, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Dramatyczny, Teatr Powszechny, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Muzeum Warszawy, Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Lasy Miejskie – Warszawa a także Miejski Ogród Zoologiczny.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/140967819842334/ Szczegółowy program wydarzenia: http://europedirect.um.warszawa.pl/ezmw2017

plakat