Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

SUMP dla metropolii warszawskiej coraz bliżej

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej.

Chcemy poprawić i ułatwić mobilność mieszkańców. Powstanie dokument strategiczny, który obejmie całą metropolię warszawską. 

 

Rozpoczęliśmy trzeci etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej metropolii warszawskiej, które trwają do 6 kwietnia 2023 r.

Konsultujemy GOTOWY PROJEKT PLANU. Zapoznaj się z projektem:

 

 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej.

SUMP to skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility. W języku polskim występuje jako Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Plan ma zawierać zintegrowaną koncepcję dotyczącą przemieszczania się po metropolii.

Poniższa mapa ilustruje, jakich regionów będzie dotyczyć SUMP – to właśnie metropolia warszawska.

Podział administracyjny - mapa

Ekologia, wygoda i bezpieczeństwo, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

SUMP dla metropolii warszawskiej ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach metropolii,
  • planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
  • koordynować inwestycje.

Dzięki SUMP-owi łatwiej zaplanujemy przyjazną dla ludzi przestrzeń. Chcemy zadbać o większą wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu.

SUMP ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

Wdrożenie Planu to również większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów czy osób z niepełnosprawnościami. Zrównoważona mobilność oznacza zarówno dobre drogi, równe chodniki uwzględniające wygodę wszystkich użytkowników (m.in. niskie krawężniki)  i ścieżki rowerowe jak też poprawę dostępu do transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców. Wszystkie te elementy mają podnieść jakość życia mieszkańców i poprawić wydajność i efektywność transportu osób i towarów.

 

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej? Mężczyzna niewidomy, Kobieta idąca oraz kobieta jadąca na rowerze, piktogramy różnych rodzajów transportu

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej?

 

Konsultacje społeczne. Słuchamy mieszkańców

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej tworzymy wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami. Udział społeczeństwa w jego przygotowaniu jest podstawowym założeniem całego dokumentu. Przygotowywany dokument będzie konsultowany z mieszkańcami na trzech etapach. Dwa z nich są planowane w 2022 r., trzeci w 2023 r. Udział w konsultacjach pozwoli określić, z jakimi problemami komunikacyjnymi mierzą się na co dzień mieszkańcy i poznać ich opinię na temat sposobów usprawnienia codziennych podróży.

Już dziś serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronie:

Strona główna

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Rzeczypospolita Polska, Metropolia Warszawska, Unia Europejska Fundusz Spójności

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+