Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Dlaczego tworzymy SUMP dla metropolii warszawskiej?

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) to dokument strategiczny, który obejmie całą metropolię warszawską. Chcemy poprawiać i ułatwiać mobilność mieszkańców. Plan ma zawierać zintegrowaną koncepcję dotyczącą przemieszczania się po metropolii.

Mapa ilustrująca obszar, który obejmuje Plan – to właśnie metropolia warszawska.

Podział administracyjny - mapa

Ekologia, wygoda i bezpieczeństwo, czyli Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

SUMP dla metropolii warszawskiej ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach metropolii,
  • planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
  • koordynować inwestycje.

Dzięki SUMP-owi skuteczniej można zaplanować przyjazną dla ludzi przestrzeń, zadbać o większą wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu.

SUMP ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • transport rowerowy i pieszy,
  • transport niskoemisyjny.

Wdrożenie Planu to również większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami. Zrównoważona mobilność oznacza zarówno dobre drogi, równe chodniki uwzględniające wygodę wszystkich użytkowników (m.in. niskie krawężniki)  i ścieżki rowerowe, jak też poprawę dostępu do transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców. Wszystkie te elementy mają pomóc w podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz poprawiać wydajność, a także efektywność transportu osób i towarów.

Konsultacje społeczne. Głos mieszkańców

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej powstaje wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami. Udział społeczeństwa w jego przygotowaniu jest podstawowym założeniem całego dokumentu.

Przygotowywany dokument będzie konsultowany z mieszkańcami w trzech etapach. Dwa z nich są planowane w 2022 r., trzeci w 2023 r. Udział w konsultacjach pozwoli określić z jakimi problemami komunikacyjnymi mierzą się na co dzień mieszkańcy i poznać ich opinię na temat sposobów usprawnienia codziennych podróży.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+