Archiwa kategorii: Aktualności

Logo Portal Funduszy Europejskich

Rozszerzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego rozszerzono listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, działanie 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania poszerzyła się o projekt Miasta Józefów Wybierzmy rower – rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT – etap II, wnioskowane dofinansowanie UE 4 299 796,78 zł

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie na stronie.

Poznajemy potrzeby i oczekiwania mieszkańców metropolii warszawskiej!

W październiku br. rozpoczynamy badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z firmą IBC Advisory S.A.

Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z podniesieniem jakości ich życia w metropolii warszawskiej oraz dotyczące rozwoju metropolii warszawskiej w skali krajowej i europejskiej. Ważnym aspektem będzie także opinia mieszkańców o obecnych i przyszłych kierunkach współpracy metropolitalnej. Na podstawie wyników badania przeanalizujemy rozpoznawalność wśród mieszkańców zakresu i form współpracy metropolitalnej.

Jeśli odwiedzi Państwa ankieter, zachęcamy do udziału w badaniu i podzielenia się swoimi opiniami. Badanie jest anonimowe, a wyniki będą analizowane w zestawieniach zbiorczych.

Badanie w formie wywiadów bezpośrednich, opartych na specjalnie zaprojektowanym kwestionariuszu, zostanie przeprowadzone od października do listopada 2023 r. przez przeszkolonych ankieterów.

SZOOP 2014-2020 wer. 6.6

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 5 września 2023 roku uchwałę nr 1489/433/23 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 6.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument obowiązuje od dnia przyjęcia tj. 5 września 2023 r.

Zmiany przyjęte uchwałą nr 1489/433/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 6.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

 • realokacja środków w Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu;
 • aktualizacja w zakresie aktów prawnych.

Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Myslimy strategicznie. Konsultujemy Strategię ZIT

Jesteśmy za półmetkiem konsultacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Dokument opracowaliśmy wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską. Opisaliśmy w nim m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazaliśmy przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE. Przyjęcie Strategii daje szansę m.st. Warszawie oraz pozostałym gminom i powiatom metropolii na pozyskanie środków unijnych m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości 135 000 000 EUR.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii do dnia 1 sierpnia 2023 r. Link do platformy konsultacyjnej.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:

 • 19 lipca 2023 r., w godzinach 14:00-18:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.
 • 25 lipca 2023 r., w godzinach 18:00-20:00, w Duchnowskim Domu Kultury, ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów (dodatkowy termin).

Myslimy strategicznie. Konsultujemy Strategię ZIT

Konsultujemy „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

Wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską opracowaliśmy projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. W dokumencie opisaliśmy m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazaliśmy przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE. Przygotowanie i przyjęcie strategii daje szansę na realizację projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb całej metropolii warszawskiej. M.st. Warszawa oraz pozostałe gminy i powiaty metropolii będą mogły pozyskać środki unijne m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości 135 000 000 EUR.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej do zapoznania się
ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w dniach od 28 czerwca – 1 sierpnia 2023 r. Link do platformy konsultacyjnej.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:

 • 4 lipca 2023 r., w godzinach 10:00-12:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.
 • 19 lipca 2023 r., w godzinach 14:00-18:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.

Ulotka obrazująca Strategię ZiT

Lista członków grup tematycznych do prac nad SRMW

W związku z prowadzonymi pracami przez Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW) publikujemy pełną listę osób wybranych do udziału w pracach grup tematycznych.

Lista członków grup tematycznych na dzień 16 czerwca 2023 r.

METROPOLIA W RUCHU

Eksperci

 1. Kalbarczyk Tomasz
 2. Ruciński Krzysztof
 3. Wiśniewski Michał

Przedstawiciele NGO

 1. Buciak Robert
 2. Gębicz Arkadiusz
 3. Guzewski Zbigniew
 4. Krzyżak-Pitura Agnieszka
 5. Szymalski Wojciech

Przedstawiciele urzędów gminnych i powiatowych RWS

 1. Bąk Marcin (Milanówek)
 2. Biaduń Jacek (Jakubów)
 3. Białek Adam (Poświętne)
 4. Brzeziński Zdzisław (Piastów)
 5. Brysiacz Piotr (Nieporęt)
 6. Cymerman Magdalena (Józefów)
 7. Dybka Mariusz (Jadów)
 8. Gutkowski Paweł (Łomianki)
 9. Klimek Marcin (Leszno)
 10. Kubicki Przemysław (Błonie)
 11. Liszewska Iwona (Sobienie-Jeziory)
 12. Olton Kamil (Powiat grodziski)
 13. Pająk-Drwęcka Izabela (Nasielsk)
 14. Pichnej Karolina (Lesznowola)
 15. Powierża Arkadiusz (Ząbki)
 16. Sitnicki Marcin (Dobre)
 17. Szpetner Jakub (Halinów)
 18. Uchman Dariusz (Cegłów)
 19. Zawada Paweł (Powiat otwocki)
 20. Zieliński Ireneusz (Dąbrówka)
 21. Ziółkowski Marek (Wieliszew)

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy

 1. Chmurski Marek (Zarząd Dróg Miejskich, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Infrastruktury Kolejowej)
 2. Daszkiewicz Tomasz (Zarząd Transportu Miejskiego)
 3. Florczak Maciej (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 4. Jaworski Paweł (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju)
 5. Pieńkos Mikołaj (Zarząd Dróg Miejskich)
 6. Przyborowski Kamil (Biuro Strategii i Analiz)
 7. Rybczyńska-Ejchorszt Monika (Biuro Infrastruktury)
 8. Rykała Karolina (Biuro Strategii i Analiz)
 9. Ryński Andrzej (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym)

METROPOLIA OTWARTA NA LUDZI

Eksperci

 1. Bednarek-Szczepańska Maria
 2. Bujalska Eliza
 3. Czerwińska Kamila
 4. Grabowska Izabela
 5. Jastrzębowska-Tyczkowska Agata
 6. Jewdokimow Marcin
 7. Kępkowicz Agnieszka
 8. Korcelli-Olejniczak Ewa
 9. Malinowska Anna
 10. Morawska-Narkiewicz Grażyna
 11. Zadorozhna Olha
 12. Żukowska-Gardzińska Dominika

Przedstawiciele NGO

 1. Czaplicka-Faryna Katarzyna
 2. Iwaniukowicz Bożena
 3. Mędrzecka-Stefańska Joanna
 4. Ruciński Marcin
 5. Tkaczyk Bartłomiej
 6. Wieczorek Bartosz
 7. Wojcieszak Mateusz

Przedstawiciele urzędów gminnych i powiatowych RWS

 1. Aleksińska Maria (Nadarzyn)
 2. Gniado Ewa (Kałuszyn)
 3. Grabska-Gliwka Katarzyna (Czosnów)
 4. Jankowska Elżbieta (Żabia Wola)
 5. Kikolski Witold (Powiat miński)
 6. Kiliański Marcin (Tarczyn)
 7. Kiljan Katarzyna (Karczew)
 8. Kozerewicz Joanna (Powiat nowodworski)
 9. Milewska Urszula (Mińsk Mazowiecki – gmina wiejska)
 10. Mizerska Adriana (Osieck)
 11. Osińska-Pujer Małgorzata (Leoncin)
 12. Pęgier Jolanta (Wołomin)
 13. Pisarska Katarzyna (Marki)
 14. Retman Karolina (Otwock)
 15. Sosnowska Agnieszka (Klembów)
 16. Ufel Dorota (Zielonka)
 17. Wąsowska Ksenia (Siennica)
 18. Wysocki Jerzy (Brwinów)

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy

 1. Gaweł Piotr (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 2. Klingofer-Szostakowska Anna (Biuro Kultury)
 3. Kołtońska Angelika (Biuro Strategii i Analiz)
 4. Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej)
 5. Podgrudna Anna (Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa)
 6. Suchenek Andrzej (Biuro Edukacji)
 7. Twardowska Magdalena (Biuro Strategii i Analiz)
 8. Welbel Marta (Biuro Polityki Zdrowotnej)
 9. Żórawska Aleksandra (Centrum Komunikacji Społecznej)

METROPOLIA ZRÓWNOWAŻONA

Eksperci

 1. Bagiński Wojciech
 2. Bański Jerzy
 3. Dembek Agata
 4. Kalina-Gagnelid Anna
 5. Klimaszewska Katarzyna
 6. Majdański Mariusz
 7. Otto Krzysztof
 8. Rozbicka Agata
 9. Warężak Tomasz
 10. Wojtowicz Dominika

Przedstawiciele NGO

 1. Belina Robert
 2. Błażejczyk Krzysztof
 3. Dorosz-Kruczyński Jakub
 4. Gawrecki Bartłomiej
 5. Łuczyńska Judyta
 6. Trojanowski Edward
 7. Węsierski Jacek

Przedstawiciele urzędów gminnych i powiatowych RWS

 1. Balcerak-Wąż Joanna (Powiat wołomiński)
 2. Bartoszewicz Agata (Izabelin)
 3. Bojanowska-Niewczas Katarzyna (Celestynów)
 4. Dąbrowski Maciej (Nowy Dwór Mazowiecki)
 5. Gajewska Paulina (Ożarów Mazowiecki)
 6. Jaszczuk Dariusz (Mrozy)
 7. Kalinowska Urszula (Tłuszcz)
 8. Kalinowski Krzysztof (Dębe Wielkie)
 9. Klimkowska-Sul Ewa (Konstancin-Jeziorna)
 10. Krupa Monika (Stanisławów)
 11. Łoziński Tomasz (Michałowice)
 12. Oracka Joanna (Podkowa Leśna)
 13. Reda Arkadiusz (Latowicz)
 14. Stalmach Michał (Powiat legionowski)
 15. Szwarczewska Anna (Legionowo)
 16. Zalewska Wanda (Kampinos)

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy

 1. Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska)
 2. Bugaj Marta (Biuro Infrastruktury)
 3. Heyda Joanna (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej)
 4. Konarzewska Karina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 5. Małysz Izabela (Biuro Strategii i Analiz)
 6. Paź Anna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 7. Rykała Karolina (Biuro Strategii i Analiz)
 8. Zasońska Marta (Biuro Infrastruktury)
 9. Kowalewska Agnieszka (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)

METROPOLIA GOSPODARKI

Eksperci

 1. Fagasińska Katarzyna
 2. Gawron-Smater Agnieszka
 3. Grendecka Elżbieta
 4. Janus-Khouri Ewa

Przedstawiciele NGO

 1. Malczyk Łukasz

Przedstawiciele urzędów gminnych i powiatowych RWS

 1. Adamek Katarzyna (Góra Kalwaria)
 2. Cegliński Kamil (Jaktorów)
 3. Dąbek Jan Adam (Prażmów)
 4. Dąbrowski Paweł (Grodzisk Mazowiecki)
 5. Florczak Aleksandra (Baranów)
 6. Kamińska Monika (Raszyn)
 7. Krzyżanowska-Kidała Dominika (Radzymin)
 8. Kuch Marek (Kobyłka)
 9. Landowski Michał (Powiat pruszkowski)
 10. Łasiński Marcin (Stare Babice)
 11. Łazarczyk Marta (Kołbiel)
 12. Muszyńska-Dziurny Joanna (Powiat piaseczyński)
 13. Niezabitowska Agnieszka (Zakroczym)
 14. Orzechowska Olimpia (Sulejówek)
 15. Orzechowski Piotr (Strachówka)
 16. Piłkowska-Końska Monika (Pomiechówek)
 17. Piórkowska Monika (Wiązowna)
 18. Raszkiewicz Anna (Powiat warszawski zachodni)
 19. Seweryniak Paweł (Jabłonna)
 20. Smuga Robert (Mińsk Mazowiecki – gmina miejska)
 21. Widz Robert (Piaseczno)
 22. Więch Agnieszka (Pruszków)
 23. Woźniakowska Agnieszka (Serock)

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy

 1. Baczyńska Nina (Biuro Marketingu Miasta)
 2. Dziewońska Marta (Biuro Strategii i Analiz)
 3. Jekiel Magda (Biuro Strategii i Analiz)
 4. Oman Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 5. Paradowski Piotr (Biuro Rozwoju Gospodarczego)
 6. Siekierska-Rosiak Izabela (Biuro Strategii i Analiz)

Rozszerzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego rozszerzono listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, działanie 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania poszerzyła się o projekty:

Miasta stołecznego Warszawy Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap II , wnioskowane dofinansowanie UE 13 596 437,03 zł
oraz
Łomianek  Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice, wnioskowane dofinansowanie UE 6 779 809,8 zł

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (funduszedlamazowsza.eu)

 

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23, którego celem w ramach 1 typu operacji są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji. Przedmiotem konkursu w ramach 2 typu operacji są działania, które mają na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

Wnioski można składać: od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00, do dnia 15.05.2023 r. do godz. 15:00.

Kto może przystąpić do konkursu?

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Jakie jest dofinansowanie projektów?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 503 365,60 PLN  w tym PLN  468 130,00 (UE+BP) + wkład własny 35 235,60 PLN).

Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 7%.

Na co możesz uzyskać dofinansowanie?

Typ operacji nr 1: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Typ operacji nr 2: Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym: rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Więcej informacji oraz regulamin naboru znajdują się na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23, którego celem jest podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wnioski można składać: od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00, do dnia 16.05.2023 r. do godz. 15:00.

Kto może przystąpić do konkursu?

– organ prowadzący szkoły objęte wsparciem
lub

– podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie jest dofinansowanie projektów?

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Na co możesz uzyskać dofinansowanie?

1) Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3) Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

4) Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych

Więcej informacji oraz regulamin znajdują się na stronie Fundusze dla Mazowsza.