Archiwa kategorii: Aktualności

Przedłużenie naboru na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Uwaga Przedłużamy nabór do grup tematycznych

Szanowni Państwo,

 

wychodząc naprzeciw uwagom i spostrzeżeniom zgłaszanym przez osoby zainteresowane współpracą, poniżej publikujemy zmieniony „Regulamin naboru członków grup tematycznych na potrzeby prac nad tworzeniem i wdrożeniem Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ekspertów”.

W regulaminie, na podstawie zapisów § 6, zmniejszono wymogi zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i ekspertów. Zgłoszenia złożone przed wprowadzeniem ww. zmiany w regulaminie będą oceniane zgodnie z nowymi, łatwiejszymi wymogami.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużamy nabór do dnia 17 lutego br. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń przeprowadzi zespół ekspertów pod kierownictwem Pana dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, profesora UW.

Więcej informacji znajduje się w zmienionym regulaminie oraz w wyciągu z Modelu organizacji pracy.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z:

– Małgorzatą Kucińską, m.kucinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 02 63 lub

– Anną Laszuk, alaszuk@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 22 50.

Nagranie z konferencji inaugurującej prace nad Strategią dostępne jest pod linkiem: https://sm.waw.pl/artykul/strategia-rozwoju-metropolii-warszawskiej-do-2040-roku/ 

 

Załączniki:

Regulamin_naboru_do_grup_tematycznych_30.01.2023

Załącznik_1_30.01.2023

Załącznik_2_30.01.2023

Załącznik_3_30.01.2023

Załącznik_4_30.01.2023

Model_organizacji_pracy_nad_Strategia_wyciąg

Startuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Uwaga startuje nabór do grup tematycznych!

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2023 roku.

Nabór obejmuje rekrutację do czterech grup tematycznych:

– Metropolia w ruchu,

– Metropolia otwarta na ludzi,

– Metropolia zrównoważona,

– Metropolia gospodarki.

Do zadań członków grup tematycznych będzie należało m.in.:

– opiniowanie i zgłaszanie uwag do produktów procesu strategicznego (np. diagnoza strategiczna, model struktury funkcjonalno-przestrzennej);

– wypracowanie wkładu do Strategii w zakresie podejmowanym przez grupę (np. propozycje celów i kierunków działań);

– rekomendowanie odpowiednich zapisów do Strategii (wpływ na przygotowanie poszczególnych produktów i projektu dokumentu).

Więcej informacji znajduje się w załączonym Regulaminie oraz w wyciągu z Modelu organizacji pracy.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z:

– Małgorzatą Kucińską, m.kucinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 02 63 lub

– Anną Laszuk, alaszuk@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 22 50.

Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie, z silnymi aspiracjami do bycia nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa, 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) oraz 69 gmin znajdujących się na ich terenie. Jest to obszar o powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób.

Model_organizacji_pracy_nad_Strategia_wyciąg

Regulamin_naboru_do_grup_tematycznych

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Pytania i odpowiedzi do naboru

SZOOP wer. 5.6 zmiana nr 1

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 roku uchwałę nr 1934/369/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1639/358/22 w dniu 25 października 2022 roku. Dokument obowiązuje od dnia przyjęcia tj. 19 grudnia 2022 r. Zmiany dotyczą:

  • w Załączniku 3a – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR – dodano kryteria wyboru projektów dla Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Aktualny dokument publikowany jest na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Widok na scenę

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Podsumowanie i wnioski.

 

Kiedy? 15 listopada 2022 r.

Gdzie? Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Co zrobiliśmy?

  • Pokazaliśmy czym będzie strategia i dlaczego jest nam niezbędna.
  • Omówiliśmy jak krok po kroku będziemy pracować nad dokumentem.
  • Zaprosiliśmy do współpracy różne grupy mieszkańców, aby zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w pracach.
  • Zaprezentowaliśmy wizję rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku.
  • Przewidywaliśmy przyszłość: pytaliśmy ekspertów jaka będzie metropolia warszawska w 2040 roku?

Zachęcamy do obejrzenia konferencji na kanale YouTube Warszawa.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem.

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Informujemy, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27). 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie.

Konferencja inaugurująca prace nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

Myślimy strategicznie.
Wyznaczamy jasny, ambitny kierunek dla metropolii warszawskiej.
Dołącz do nas!

Zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej prace nad  Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Zachęcamy do udziału w dyskusji oraz skorzystania z możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, przedstawicielami środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, a samorządowcami. Podczas konferencji postaramy się zidentyfikować potrzeby i oczekiwania różnych grup w kontekście rozwoju metropolii warszawskiej. Przedstawimy wizję rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku.

Kiedy? 15 listopada 2022 r., godzina 10:00

Gdzie? Audytorium w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Włącz się w prace strategiczne metropolii warszawskiej. Zarejestruj swój udział w konferencji poprzez formularz.

Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Warszawa we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.

Transmisja na żywo z Konferencji będzie dostępna na kanale YouTube Warszawa oraz profilu Facebook Metropolia Warszawa.

 

PROGRAM

I CZĘŚĆ: WIZJA ROZWOJU METROPOLII WARSZAWSKIEJ

Prowadzący: Kamil Dąbrowa – dziennikarz, Urząd m.st. Warszawy

  9:30|   Rejestracja uczestników

10:00|   Otwarcie konferencji

Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (SMW)

10:05|   Metropolia warszawska myśli strategicznie: wizja rozwoju do 2040 roku

Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (SMW)

Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin /Członek Zarządu SMW

Marcin Jakubowski – Burmistrz Mińska Mazowieckiego /Członek Zarządu SMW

Tomasz Krupski – Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

11:00|   Jak sprawić, aby wizja nie pozostała pustym sloganem?

Wojciech Dziemianowicz, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych UW

11:15|   Wizja rozwoju według europejskich metropolii

dr Ada Górna – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

12:15|   Pytania

 

12:30| Przerwa kawowa

 

II CZĘŚĆ: METROPOLIE PRZYSZŁOŚCI

Prowadzący: Maciej Fijałkowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

13:00|   Panel dyskusyjny Jaka powinna być idealna metropolia?

Maciej Jagaciak – Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

dr Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Tomasz Fijołek – Dyrektor Zarządzający Unii Metropolii Polskich

dr Ada Górna – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

14:15|   Pytania

14:30|   Podsumowanie

Wojciech Dziemianowicz, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych UW, Geoprofit

 

Agenda

Parking P+R Warszawa Jeziorki czeka na samochody

Już od 3 listopada, kierowcy korzystający z komunikacji miejskiej, mogą zaparkować swoje samochody na parkingu P+R Jeziorki na Ursynowie. To już 17 park przesiadkowy w Warszawie.

Nowy parking powstał w sąsiedztwie ulicy Karczunkowskiej, przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. Będzie wygodnym miejscem przesiadkowym dla mieszkańców części Ursynowa oraz Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Prażmowa i Lesznowoli. Z pobliskich przystanków na wiadukcie, nad linią kolejową, odjeżdżają autobusy linii 715 i 737, a po zachodniej stronie torów zlokalizowana została pętla autobusu linii 809. Na stacji Warszawa Jeziorki zatrzymują się również pociągi linii R8 Kolei Mazowieckich, a w przyszłym roku zbudowana zostanie stacja pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie do Piaseczna.

Bezpiecznie i wygodnie

Jednopoziomowy parking Jeziorki jest oświetlony i monitorowany. Na użytkowników czeka 138 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami, 3 dla kierowców podróżujących z innym osobami (tzw. podróże współdzielone – miejsca są oznaczane „2+”), a także dwa stanowiska Kiss&Ride dla „podrzucających” pasażerów do komunikacji publicznej. Do parkingu można też podjechać rowerem – dwie zadaszone wiaty mieszczą 40 jednośladów. W najbliższych dniach oddane zostanie stanowisko do ładowania dwóch samochodów elektrycznych oraz rowerów.

Nie zapomniano również o proekologicznych rozwiązaniach – panelach fotowoltaicznych na dachach wiat rowerowych i budynku zaplecza oraz pompach ciepła. Posadzono nowe drzewa i kilkadziesiąt krzewów.

Jak korzystać z P+R?

Parkingi przesiadkowe dostępne są we wszystkie w dni tygodnia w godz. 4.30-2.30. Pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Ci, którzy chcą zostawić samochód bezpłatnie na dłużej, muszą posiadać aktywny bilet ZTM: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy) lub długookresowy (30- i 90-dniowy) lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Szybkie i intuicyjne parkowanie ułatwia bezobsługowy system pobierania opłat oraz informacji parkingowej. Przy wjeździe, po odczytaniu tablicy rejestracyjnej, szlaban się podniesie. Przed wyjazdem, w kasie parkingowej trzeba będzie podać numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawić aktywny kartonikowy bilet ZTM lub zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku. Bilet kartonikowy należy włożyć do czytnika, a kartę lub urządzenia mobilne z kodem QR do niego zbliżyć.

Gdy kierowca nie posiada dokumentu uprawniającego do zniżki w opłatach, kasa parkingowa naliczy i pobierze opłatę parkingową.

17 parkingów na niemal 5 tys. miejsc

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu P+R Warszawa Jeziorki kosztowało 7 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 3,5 mln zł – w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”.

Warszawska sieć parkingów „Parkuj i Jedź” to obecnie 17 obiektów. Jest na nich blisko 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów (w tym ponad 200 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz prawie tysiąc dla rowerów. Na parkingach działa również 38 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych.

Szczegółowe informacje o lokalizacjach wszystkich parkingów P+R oraz zasadach korzystania z nich są dostępne na stronie WTP w zakładce „Parkuj i Jedź”(otwiera się w nowej karcie).

Parking z miejscami postojowymi i wiatąParking widoczny z góryWjazd na parking, brama

SZOOP wer. 5.6

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r. uchwałę nr 1639/358/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 25 października 2022 r.

Aktualny dokument opublikowany jest na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą realokacji środków w ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”.