Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Nabór 3.2 Mobilność miejska w ZIT

02 lut 2024 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór 3.2 Mobilność miejska w ZIT, nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24 (RWS).

Wspierane będą projekty polegające na:

  • zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,
  • rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania  pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy  wyłącznie pojazdów transportu publicznego,
  • rozbudowy infrastruktury o punkty tankowania paliwami  alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa – wyłącznie dla pojazdów  transportu publicznego.

Zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku,  gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn  eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest  zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i  korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i  korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego. Należy  wykorzystać analizę przygotowywaną zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z  dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W  sytuacji gdy brak jest takiej analizy, należy wykorzystać metodykę  zawartą w art. 37.

Termin naboru

start: 15.02.2024

koniec: 26.03.2024

 

Pula środków na nabór wniosków    
52 452 578,52 PLN

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+