Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Edyta Pietr

Wpisy autora Edyta Pietr:

31 maj 2023 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego rozszerzono listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, działanie 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania poszerzyła się o projekty:

Miasta stołecznego Warszawy Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap II , wnioskowane dofinansowanie UE 13 596 437,03 zł
oraz
Łomianek  Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice, wnioskowane dofinansowanie UE 6 779 809,8 zł

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (funduszedlamazowsza.eu)

 

13 gru 2022 | Edyta Pietr
Widok na scenę

 

Kiedy? 15 listopada 2022 r.

Gdzie? Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Co zrobiliśmy?

  • Pokazaliśmy czym będzie strategia i dlaczego jest nam niezbędna.
  • Omówiliśmy jak krok po kroku będziemy pracować nad dokumentem.
  • Zaprosiliśmy do współpracy różne grupy mieszkańców, aby zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w pracach.
  • Zaprezentowaliśmy wizję rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku.
  • Przewidywaliśmy przyszłość: pytaliśmy ekspertów jaka będzie metropolia warszawska w 2040 roku?

Zachęcamy do obejrzenia konferencji na kanale YouTube Warszawa.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem.

15 mar 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 oraz aktualny Regulamin ww. konkursu:

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu (publikacja 15.03.2021)

Aktualny Regulamin konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 [1 MB] [Publikacja 15.03.2021]

Powyższe dokumenty zamieszczone są również na poniższej stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

08 lut 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się Harmonogram oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII – Rozwój rynku pracy dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020

Harmonogram oceny formalnej 8.3.2-002_20

28 sty 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajdują się FAQ w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Zachęcamy do zapoznania się:

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień2020 – styczeń 2021 28 stycznia

22 sty 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajdują się FAQ w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Zachęcamy do zapoznania się:

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień2020 – z 22.02.2021

20 sty 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się:

– zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

lista projektów wybranych do dofinansowania [460 KB] , [publikacja 20.01.2021]

– dokument  informujący o składzie komisji oceny projektów dla konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 w zakresie oceny merytorycznej

Skład KOP [647 KB] , [publikacja 20.01.2021]

Powyższe informacje dostępne są również na poniższych stronach internetowych:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-096-20/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-3/

15 sty 2021 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z FAQ do konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Link do FAQ znajduje się poniżej:

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień2020 – styczeń 2021

23 gru 2020 | Edyta Pietr

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania wraz odpowiedziami w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień 2020

23 gru 2020 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się Lista  projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+