Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Edyta Pietr

Wpisy autora Edyta Pietr:

15 mar 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 oraz aktualny Regulamin ww. konkursu:

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu (publikacja 15.03.2021)

Aktualny Regulamin konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 [1 MB] [Publikacja 15.03.2021]

Powyższe dokumenty zamieszczone są również na poniższej stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

08 lut 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się Harmonogram oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII – Rozwój rynku pracy dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020

Harmonogram oceny formalnej 8.3.2-002_20

28 sty 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajdują się FAQ w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Zachęcamy do zapoznania się:

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień2020 – styczeń 2021 28 stycznia

22 sty 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajdują się FAQ w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Zachęcamy do zapoznania się:

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień2020 – z 22.02.2021

20 sty 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się:

– zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

lista projektów wybranych do dofinansowania [460 KB] , [publikacja 20.01.2021]

– dokument  informujący o składzie komisji oceny projektów dla konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 w zakresie oceny merytorycznej

Skład KOP [647 KB] , [publikacja 20.01.2021]

Powyższe informacje dostępne są również na poniższych stronach internetowych:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-096-20/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-3/

15 sty 2021 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z FAQ do konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Link do FAQ znajduje się poniżej:

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień2020 – styczeń 2021

23 gru 2020 | Edyta Pietr

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania wraz odpowiedziami w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

FAQ RPO WM 8.3.2 grudzień 2020

23 gru 2020 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się Lista  projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20

23 gru 2020 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. przyjął uchwałę nr 2025/194/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Aktualizacja Harmonogramu obejmuje następujący zakres zmian:

  • wprowadzono konkurs w ramach Poddziałania 2.1.2  E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, który zostanie ogłoszony w marcu 2021 r.

Link do harmonogramu: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Link do komunikatu:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dot-aktualizacji-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-rpo-wm-2014-2020-na-rok-2021r/ 

15 gru 2020 | Edyta Pietr

Poniżej zamieszczamy Listę wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, w tym wniosków skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020

Lista wniosków skierowanych do negocjacji w ramach KOP

Więcej informacji o konkursie znajduje się na poniższej stronie internetowej

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-096-20/ 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+