21 mar 2018 | Kamil Przyborowski

Komunikat dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01- 14-067/18 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą nr 392/322/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2018 r., dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18 w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] stanowiącej załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-2/

16 mar 2018 | Kamil Przyborowski

15 marca 2018 roku umowy o dofinansowanie projektów podpisali: Pan Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Pani Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Pan Wojciech Jasiński, Prezydent Miasta Żyrardowa, Pan Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pani Anna Palczowska, Skarbnik Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.   

Do Żyrardowa trafi ponad 2,5 mln zł z funduszy unijnych na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną one w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego. Na parkingu przy pl. Piłsudskiego powstanie 47 miejsc dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc dla rowerów. Natomiast na parkingu przy ul. Kolejowej powstanie 122 miejsc dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc dla rowerów. Na parkingach zostanie zainstalowany system monitoringu oraz będzie wykonane oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji niskiej emisji i natężenia hałasu, ograniczy ruch samochodów prywatnych i zachęci do korzystania z transportu publicznego.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 2 860 980,01 zł

Kwota dofinansowania: 2 546 272,20 zł (2 288 784,00 zł EFRR + 257 488,20 zł BP)

Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

W przyszłym roku, dzięki ponad 6 mln zł wsparcia unijnego, powstaną także dwa parkingi „Parkuj i Jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim. Zlokalizowane będą przy największych punktach przesiadkowych tj. przy stacjach kolejowych „Modlin” oraz „Nowy Dwór Mazowiecki”. Powstaną one w bezpośrednim sąsiedztwie peronów, w miejscach aktualnie funkcjonujących „dzikich” parkingów. Będą to w sumie 393 miejsca postojowe, w tym 22 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz około 80 zadaszonych stanowisk „Bike&Ride.

Realizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na mobilność miejską w Nowym Dworze Mazowieckim i w okolicznych gminach. Przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, a tym samym do poprawy środowiska.

Tytuł projektu: Budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 7 623 271,42 zł

Kwota dofinansowania: 6 098 617,13 zł

Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej informacji na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ponad-18-mln-zl-z-ue-dla-zyrardowa-nowego-dworu-mazowieckiego-i-jozefowa/

https://www.zyrardow.pl/4988,2018.html?tresc=48354

https://www.nowydwormaz.pl/15,wszystkie-aktualnosci?tresc=27068

Strona 1 z 6812345...102030...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+