Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
02 lut 2024 | Edyta Pietr

Jednym z najistotniejszych założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Kontynuowane będą działania zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE związane z budową sieci parkingów „Parkuj i jedź”. Projekty będą realizowane na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. System parkingów „Parkuj i Jedź”, skoordynowany z transportem miejskim, posłuży w szczególności mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do centrum, zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową.

Rekomendujemy utrzymanie systemu jednolitego oznakowania wszystkich parkingów „Parkuj i Jedź”, które będą budowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Wspólne oznakowanie realizowanych projektów ułatwi zaplanowanie i przeprowadzenie zunifikowanych akcji informacyjno-promocyjnych. Uspójnienie oznakowania zwiększy rozpoznawalność parkingów działających w systemie, pozwoli odróżnić ich od innych parkingów: dzikich lub działających na zasadzie komercyjnej. Spójne oznakowanie parkingów „Parkuj i Jedź” będzie jednym z narzędzi mających na celu zbudowanie wśród mieszkańców, kierowców oraz innych użytkowników parkingów „Parkuj i Jedź” świadomości współpracy między m.st. Warszawą a podwarszawskimi gminami w zakresie
rozwiązywania problemów, które dotyczą całej metropolii.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Symbol oznakowania parkingów P+R „Parkuj i Jedź” zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Jednym z najistotniejszych założeń określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ jest prowadzenie działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Ważnym elementem realizacji tego celu, który przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości transportu wysokoemisyjnego w aglomeracji, jest rozwój komunikacji miejskiej, w tym zakup niskoemisyjnych autobusów.

Rekomendujemy wprowadzenie spójnego oznakowania zakupionych autobusów, które nawiąże do innych projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (np. budowy ścieżek rowerowych oraz parkingów P+R). Wizualizacje zwiększą świadomość pasażerów komunikacji miejskiej na temat współpracy m.st. Warszawy i podwarszawskich gmin dla rozwoju całej metropolii warszawskiej.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Symbol oznakowania taboru autobusowego zakupionego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+