12 lip 2018 | Administrator m.st Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało raport Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Celem głównym badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, tj. dokonanie oceny czy został on właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Badanie miało na celu również ocenę efektów oraz sposobu wdrażania instrumentu przez Związki ZIT, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i przez inne podmioty zaangażowane w jego realizację.

W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: warsztaty wprowadzające z przedstawicielami związków ZIT, desk research, benchmarking, wywiady IDI, badania fokusowe, ankiety CAWI, panel ekspertów i studia przypadku. Zastosowano także innowacyjną metodę Service Design, mającą na celu włączenie w proces tworzenia rekomendacji i rozwiązań dla systemu ZIT rzeczywistych i potencjalnych użytkowników, tj. przedstawicieli biur Związków ZIT, urzędników IZ RPO oraz MIiR.

Zachęcamy do zapoznania się dokumentem, który jest udostępniony na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

11 lip 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT:

  • 1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie WOF

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 907 816,00 EUR

Lista projektów po ocenie formalnej:

 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie WOF

  • 1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia na terenie WOF

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 953 907,00 EUR

Lista projektów po ocenie formalnej:

 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia na terenie WOF

Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków.

Strona 1 z 7412345...102030...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+