Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Zakończona ocena formalna wniosków – Poddziałanie 4.3.2 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź”

06 paź 2017 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 14 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 13 wnioski, natomiast 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną.

lista-wnioskow-zweryfikowanych-pozytywnie-na-etapie-oceny-formalnej-parkuj-i-jedz-l

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Więcej informacji na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/informacja-o-zakonczonej-ocenie-formalnej-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-zlozonych-w-konkursie-nr-rpma-04-03-02-ip-01-14-045-17-w-ramach-dzialania-4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-2-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-parkingi-parkuj-i-jedz.html

Wszystkie informacje o konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialania-4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typu-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-parkingi-parkuj-i-jedz.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+