Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Wydłużenie terminu oceny formalnej – Podziałanie 4.3.2 „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”

06 paź 2017 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. W związku z powyższym 45 dniowy termin na pierwszą ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 został przedłużony do dnia
15 listopada 2017 r. 

Więcej informacji na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-oceny-formalnej-w-ramach-konkursu-rpma-04-03-02-ip-01-14-053-17.html

Wszystkie informacje o konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+