Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
30 mar 2022 | Katarzyna Gruba

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 29 marca 2022 r. uchwałę nr 469/311/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 29 marca 2022 r.

 

Aktualny dokument znajduje się na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności realokacji środków w ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”.

24 mar 2022 | Katarzyna Gruba

DG REGIO planuje uruchomienie 30 marca br. możliwość składania wniosków odnoszących się do wdrażania nowego europejskiego Bauhausu.

Konkurs ten pt. „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu” (ang. „Support to New European Bauhaus Local Initiatives”) przeznaczony jest dla małych i średniej wielkości władz lokalnych oraz ma na celu wyłonienie inspirujących projektów, które rozwijać będą trzy uzupełniające się wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważenie, estetyka i włączenie społeczne.

20 projektów z UE ukierunkowanych na konkretne miejsca otrzyma wsparcie rzeczowe od grupy interdyscyplinarnych ekspertów, celem ułatwienia upowszechniania elementów nowego europejskiego Bauhausu i poczynienia postępów w kierunku wdrażania.

Więcej informacji, wyjaśnień dotyczących konkursu, kwalifikowalności, terminów i odsyłaczy do formularzy aplikacyjnych online na stronie:

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=email-signature&utm_medium=email&utm_campaign=ramboll

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+