Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
30 maj 2022 | Katarzyna Gruba

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. uchwałę nr 801/325/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23 maja 2022 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą Załącznika 3a – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR – gdzie dodano kryteria wyboru projektów dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowanego do realizacji w ramach Osi XII REACT–EU dla Mazowsza, w Działaniu 12.2 REACT–EU dla e-usług na Mazowszu, typ projektu: geoinformacja i e- kultura pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”.

24 maj 2022 | Katarzyna Gruba

Została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie:
2.1 E-usługi, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 (RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21).

Lista projektów: zalacznik-do-uchwaly-2.1.2-konkurs-115

Lista projektów znajduje się również na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+