Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
31 mar 2022 | Katarzyna Gruba

Poniżej zamieszczony został plik: Baza umów dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20-aktualizacja zawierający listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Lista projektów wybranych do dofinansowania_31.03

30 mar 2022 | Katarzyna Gruba

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 29 marca 2022 r. uchwałę nr 469/311/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 29 marca 2022 r.

 

Aktualny dokument znajduje się na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności realokacji środków w ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+