Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
27 maj 2021 | Alina Opyd

Opublikowano listę projektów listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 z 26 maja 2021r:  Lista projektów skierowanych do negocjacji_maj

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

26 maj 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Uchwałę nr 791/232/21 w sprawie zmiany uchwały ws. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 25 maja 2021 r. Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.4 przyjętego uchwałą nr 707/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r. dotyczą załącznika nr 3a „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR” – dodano kryteria dla Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pozakonkursowy.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+