Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
29 cze 2020 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Pliki do pobrania

18 cze 2020 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętą w dniu 16 czerwca 2020 r., nabór konkursowy w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2020 rok na kwiecień 2020 r., rozpocznie się w lipcu 2020 r.

W związku z powyższym konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu br.

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-terminu-ogloszenia-naboru-konkursowego-w-ramach-poddzialania-4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit/

 

Strona 2 z 12612345...102030...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+