Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
27 maj 2020 | Edyta Pietr

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT oraz załączonego dokumentu  informującego o składzie komisji oceny projektów do konkursu RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19  w zakresie oceny merytorycznej.

Dokumenty są dostępne tu:

Skład KOP 10-01-02-89-19 OM

lista projektów 10.1.2-89-19

 

Więcej informacji na stronie konkursu:

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

26 maj 2020 | Edyta Pietr

uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20 do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców. Wynikają one z trwającego na terenie kraju stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 a co za tym idzie z ograniczeniami związanymi z możliwością pozyskania odpowiednich dokumentów oraz brakami kadrowymi.

Link do strony naboru:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-przedluzenie-konkursu-2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-typ-projektow-informatyzacja-administracji-publicznej-oraz-instytucji-i-zasobow-kultur/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-e-uslugi-212-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-2/

Strona 4 z 126« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+