Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
28 gru 2023 | Edyta Pietr

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 2087/457/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja SZOP.FEMA.008)

Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 12 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie funduszeuedlamazowsza.eu

14 gru 2023 | Edyta Pietr

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia ZIT) została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pozytywne opinie potwierdzają zgodność dokumentu z Umową Partnerstwa, dają jednocześnie zielone światło do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów krajowych. Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) startują już w styczniu 2024 r.

Czym jest Strategia ZIT?

Istotą instrumentu ZIT jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb danego obszaru. Pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. W ramach Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki działań umożliwiające przeprowadzenie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość przestrzeni, np.:

  • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych,
  • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu,
  • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe,
  • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
  • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”,
  • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing,
  • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

W ramach Strategii ZIT będą również realizowane projekty komplementarne finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w tym budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oraz kolejny etap budowy II linii metra.

Co dalej ze Strategią ZIT?

Już w I kwartale 2024 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach ZIT – zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Styczeń 2024 – Infrastruktura rowerowa i piesza;

Luty 2024 – Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, w tym zakup taboru autobusowego.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+