Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
13 maj 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11.05.2021 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 11 maja 2021 r. i został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

11 maj 2021 | Alina Opyd

Zaktualizowany regulamin konkursu w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21 zamieszczony jest na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Karta zmian w regulaminie do pobrania tu: karta-zmian-1

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+