Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
06 maj 2021 | Alina Opyd

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. W dniu 13 maja  w godz. 10.00-15.00  odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to następca programu Polska Cyfrowa. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-wez-udzial-w-wysluchaniu/

29 kwi 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27.04. 20201 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 27 kwietnia 2021 r.

Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.3 z dnia 22 lutego 2021 r. dotyczą załącznika nr 3b „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS” – dodano kryteria dostępu i premiujące dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+