Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

13 kwi 2022 |

Informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 prowadzi nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:

Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Przedmiot konkursu:
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 100 000 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 31.03.2022 roku 30.04.2022 roku.

Więcej informacji: na stronie https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/90-nabor-wnioskow/2336-dzialanie-3-1-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t

Kontakt w sprawie konkursu:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

00-844 Warszawa, Plac Europejski 2;

tel. 22 262 05 00
Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na adres e-mail: konkursBRD@cupt.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+