Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
16 lip 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczona została lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20: Lista projektów skierowanych do negocjacji – aktualizacja

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

14 lip 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczony został plik: Baza zawartych umów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM na lata 2014-2020, aktualnej na dzień 13 lipca 2021 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+