Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Alina Opyd

Wpisy autora Alina Opyd:

02 lip 2021 | Alina Opyd

W dniu 2 lipca 2021 r. został opublikowany zaktualizowany harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2020/11/harmonogram-oceny-merytorycznej-8.3.2-aktualizacja.pdf

Plik z zaktualizowanym harmonogramem: Harmonogram oceny merytorycznej 8.3.2 aktualizacja

10 cze 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował rozszerzoną listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, po zwiększonej alokacji.

Lista projektów znajduje się w poniższych linkach:  https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/x-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-089-19/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-3/

 

27 maj 2021 | Alina Opyd

Opublikowano listę projektów listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 z 26 maja 2021r:  Lista projektów skierowanych do negocjacji_maj

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

26 maj 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Uchwałę nr 791/232/21 w sprawie zmiany uchwały ws. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 25 maja 2021 r. Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.4 przyjętego uchwałą nr 707/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r. dotyczą załącznika nr 3a „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR” – dodano kryteria dla Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pozakonkursowy.

13 maj 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11.05.2021 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 11 maja 2021 r. i został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

11 maj 2021 | Alina Opyd

Zaktualizowany regulamin konkursu w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21 zamieszczony jest na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Karta zmian w regulaminie do pobrania tu: karta-zmian-1

06 maj 2021 | Alina Opyd

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. W dniu 13 maja  w godz. 10.00-15.00  odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to następca programu Polska Cyfrowa. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-wez-udzial-w-wysluchaniu/

29 kwi 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27.04. 20201 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 27 kwietnia 2021 r.

Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.3 z dnia 22 lutego 2021 r. dotyczą załącznika nr 3b „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS” – dodano kryteria dostępu i premiujące dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

29 kwi 2021 | Alina Opyd

Zaktualizowano harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Harmonogram został zmieniony uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. nr 582/224/21 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Informacja znajduje się na stronie internetowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020-na-2021-rok/

Harmonogram do pobrania: harmonogram naborów na 2021 r.- 27.04.2021

 

28 kwi 2021 | Alina Opyd

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20-2

Lista projektów znajduje się tu: lista-projektow-4.3.2.-107

Poniżej link do strony internetowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-04-03-02-ip-01-14-107-20-2/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+