Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

29 kwi 2021 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27.04. 20201 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 27 kwietnia 2021 r.

Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.3 z dnia 22 lutego 2021 r. dotyczą załącznika nr 3b „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS” – dodano kryteria dostępu i premiujące dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+