Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Alina Opyd

Wpisy autora Alina Opyd:

22 gru 2021 | Alina Opyd

W związku z zakończeniem oceny wniosków przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” poniżej zostały zamieszczone następujące dokumenty: komunikat dot. listy projektów wybranych do dofinansowania 8.3.2-20 oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania (1)

Informacja znajduję się również na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

01 gru 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r. uchwałę nr 1839/274/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 30 listopada 2021 r.
Aktualny dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • aktualizacji zapisów związanych z przesunięciem części alokacji z Działania 8.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19”,
  • Działania 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo” oraz Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” na poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”;
  • realokacji środków pomiędzy: Działaniem 3.3 „Innowacje w MPŚ” a Poddziałaniem 3.1.2 „Rozwój MŚP”, Działaniem 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Podziałaniem 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” a Działaniem 4.2 ”Efektywność energetyczna”;
  • w załączniku 4b Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS zmianie uległo dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPMA.09.02.02-14-e029/20 pt.: „Zwiększenie potencjału zespołu ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID 19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.
25 lis 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczony został plik: Baza zawartych umów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA-IP.02-14-002/20 w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM na lata 2014-2020, aktualnej na dzień 25 listopada 2021. Lista projektow wybranych do dofinansowania_25.11

23 lis 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2021 r. przyjął uchwałę nr 1829/272/21 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Link do harmonogramu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2021/11/harmonogram-naborow-na-2022-r.pdf

 

22 lis 2021 | Alina Opyd

Już 8-9 grudnia odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza, najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim w regionie.

Hasłem przewodnim tej edycji będzie #eFEktUE. W programie znajdzie się aż 12 debat, wystąpienia, a także czaty tematyczne z Partnerami wydarzenia. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się wyjątkowo w formule zdalnej. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www: https://forumrozwojumazowsza.pl/

Tegoroczna edycja Forum Rozwoju Mazowsza będzie stanowiła przestrzeń do dyskusji o dobrych praktykach, potrzebach i wyzwaniach w obszarach z którymi mierzą się przedstawiciele administracji, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych, instytucji kultury, edukacji, organizacji pozarządowych, ale też sami mieszkańcy. Jakich dokładnie?
• Przyszłość funduszy europejskich: debata pt. „Europejskie Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej perspektywy unijnej”
• Rozwój biznesu: debata pt. „Powrót do przeszłości czy bieg z przeszkodami? – rozwój biznesu w nowej rzeczywistości”
• Ochrona zdrowia: debata pt. „Gdy nie widać wroga. (Nie)równa walka o życie i zdrowie”
• Europejski Zielony Ład: debata pt. „KLIMATyczne Mazowsze – Akcja, Reakcja, a nie Stagnacja”
• Rozwój transportu: debata pt. „Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości”
• Wspieranie przedsiębiorczości: debata pt. „Ekosystem startupowy oraz pobudzanie przedsiębiorczości
w regionie”
• Cyfryzacja: debata pt. „E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny”
• Gospodarka odpadami: debata pt.„Wykorzystujmy ponownie – gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce”
• Rynek pracy: pt. „Krajobraz księżycowy po pandemii ? Rynek pracy czy rynek bez pracy?”
• Rozwój społeczności lokalnych: pt. „Nowa spółdzielczość – innowacja społeczna szansą na rozwój smart city”
• Kultura: debata pt. „Kultura realna czy wirtualna?”
• Edukacja: debata pt. „I kto tu kogo uczy?”

Program wydarzenia obejmie również wystąpienia oraz czaty tematyczne przygotowane przez Partnerów. W ramach Forum odbędzie się także rozstrzygnięcie internetowego plebiscytu „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, w którym o wyłonieniu zwycięskich projektów dofinansowanych ze środków europejskich zdecydowali mieszkańcy Mazowsza.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej www.forumrozwojumazowsza.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn oraz YouTube), gdzie będziemy prezentowali tematy debat, sylwetki ekspertów, a także informacje o Partnerach wydarzenia.
Wydarzenie odbędzie się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

05 lis 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczona została lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach II Posiedzenia Komisji oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20e: Lista projektów skierowanych do negocjacji

04 lis 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2021 r. uchwałę nr 1732/268/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 2 listopada 2021 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/
Zmiany dotyczą w szczególności:
• realokacji środków w ramach osi IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”;
• realokacji środków w ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”;
• aktualizacja zapisów dotyczących mechanizmu racjonalnych usprawnień;
• uzupełnienie zapisów osi XII „REACT-EU dla Mazowsza”;
• aktualizacja zapisów dotyczących trybu pozakonkursowego.

27 paź 2021 | Alina Opyd

W dniu 25.10 odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Licznie przybyli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci warszawskich miast i gmin aby zapoznać się z wynikami badań na temat potrzeb gmin regionu warszawskiego stołecznego oraz stanem wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad uwarunkowaniami rozwoju metropolii w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

27 paź 2021 | Alina Opyd

W dniach 14-15 października w Michałowicach odbyło się XXVI Forum Konsultacyjne Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy z gmin należących do warszawskiego obszaru funkcjonalnego. Posiedzenie otworzyła pani Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń związanych z postępami we wdrażaniu instrumentu ZIT w metropolii. Drugi dzień spotkania poświęcony był zaprezentowaniu wymogów dotyczących nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, wraz z uwarunkowaniami prawnymi i strategicznymi. Spotkanie zakończyła prezentacja pana Pawła Tomczaka, dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” dotycząca działań podejmowanych przez Stowarzyszenie i zachęcająca gminy jeszcze nie zrzeszone do wstąpienia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

30 wrz 2021 | Alina Opyd
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+