Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

SZOOP wersja 4.4 uchwała zmieniająca

26 maj 2021 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Uchwałę nr 791/232/21 w sprawie zmiany uchwały ws. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 25 maja 2021 r. Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.4 przyjętego uchwałą nr 707/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r. dotyczą załącznika nr 3a „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR” – dodano kryteria dla Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pozakonkursowy.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+