Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
26 lut 2021 | Alina Opyd

W dniu 26.02.2021.r ogłoszony został konkurs w ramach Działania 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiający wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.
Wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący szkołę podstawową będący JST funkcjonującą w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
Termin składania wniosków: 26.03-30.04.2021.
Pula środków: 1 500 000 euro (6 835 000 zł).
Informacje o konkursie dostępne są na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

08 lut 2021 | Edyta Pietr

Poniżej znajduje się Harmonogram oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII – Rozwój rynku pracy dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020

Harmonogram oceny formalnej 8.3.2-002_20

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+