Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Wyniki naboru konkursu zamkniętego RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

20 sty 2021 |

Poniżej znajduje się:

– zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

lista projektów wybranych do dofinansowania [460 KB] , [publikacja 20.01.2021]

– dokument  informujący o składzie komisji oceny projektów dla konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 w zakresie oceny merytorycznej

Skład KOP [647 KB] , [publikacja 20.01.2021]

Powyższe informacje dostępne są również na poniższych stronach internetowych:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-096-20/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-3/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+