Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

wyniki konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa”

09 mar 2018 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, trwającego od 28 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  Alokacja dostępna w ramach konkursu wynosi 16.169.116,00 EUR, co po przewalutowaniu wg kursu 4,1449 Euro/PLN EBC z dnia 30 stycznia 2018 r., stanowi 67.019.368,91 PLN. Zwycięski projekt został złożony w partnerstwie gmin: Marki (lider), Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt, na kwotę dofinansowania 60 069 860,20 PLN

 

Więcej informacji, w tym listę projektów pozytywnie ocenionych, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit/

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+