Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

WYNIK NABORU- lista rankingowa dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18; RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/182.18; RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18

27 wrz 2018 |

Zatwierdzono „Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18  dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020”

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem:  https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/  PLIK O NAZWIE: Lista projektów wybranych do dofinansowania – zmiana uchwały

Zatwierdzono również „Listy projektów wybranych do dofinansowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  w ramach konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/182.18 dla Osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza , Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-typu-projektow-informatyzacja-sluzby-zdrowia-na-terenie-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-rpma-02-01-02-ip-01-14-07/

oraz

„Listy projektów wybranych do dofinansowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  w ramach konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 dla Osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza , Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-typ-projektow-informatyzacja-administracji-publicznej-oraz-instytucji-i-zasobow-kultu/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+