Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – nabór

30 mar 2016 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu. Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typ projektów – „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Termin, od którego można składać wnioski: od 29 kwietnia 2016 roku
Termin, do którego można składać wnioski: do 18 lipca 2016 roku do godz. 15.00
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 21 456 500,00 PLN

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące: organizacji terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:
– prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego;
– kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.: budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę, budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa / modernizacja sieci gazowej, budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa / modernizacja sieci energetycznej oraz budowę / modernizację lokalnej sieci teleinformatycznej,
– budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –  wyłącznie jako uzupełniający element projektu;
– zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Więcej informacji wraz z regulaminem konkursu: http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-1-poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-poddzialanie-3-1-1-rozwoj-msp-w-ramach-zit-typ-projektow-uporzadkowanie-i-przygotowanie-terenow-inwestycyjnych-w-celu-nadania-im-nowych-funkcji-gospodarczych.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+