Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Szkolenie: zasady ubiegania się o środki w ramach konkursu 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

17 mar 2016 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych zaaprasza do udziału w szkoleniu zasady ubiegania się o środki w ramach  konkursu 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Omówione zostaną zasady aplikowania oraz generator wniosków MEWA 2.0. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów – wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

Szczegóły:

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+