Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19: lista projektów wybranych do dofinansowania

27 maj 2020 |
Logo Portal Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT oraz załączonego dokumentu  informującego o składzie komisji oceny projektów do konkursu RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19  w zakresie oceny merytorycznej.

Dokumenty są dostępne tu:

Skład KOP 10-01-02-89-19 OM

lista projektów 10.1.2-89-19

 

Więcej informacji na stronie konkursu:

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+