Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 – harmonogram oceny merytorycznej

10 sie 2020 |

Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.

Harmonogram oceny merytorycznej 8.3.2-20 z 10.08.2020

Więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+