Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Ogłoszono projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18

07 sie 2019 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1019/60/19 z dnia 16 lipca 2019 r. podjął decyzję w sprawie skierowania do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, w kwocie EFRR 7 229 432, 98 PLN, w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Ogłoszono projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Zaktualizowana lista projektów jest dostępna na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-typu-projektow-informatyzacja-sluzby-zdrowia-na-terenie-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-rpma-02-01-02-ip-01-14-07/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+