Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Poddziałanie 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT’’ RPO WM 2014-2020 – harmonogram oceny merytorycznej

09 paź 2020 |

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 w ramach Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe’’, Poddziałanie 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT’’ RPO WM 2014-2020.

harmonogram-rpma.10.03.03-ip.01-14-096-20

 

Więcej informacji o konkursie:

Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+