Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020

12 paź 2016 |

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w następujących dziedzinach:
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
4. Ekonomia społeczna

Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
1. Edukacja przedszkolna i ogólna
2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne
3. Infrastruktura edukacyjna

Wnioski można składać od dnia 10 października 2016 roku do dnia 28 listopada 2016 roku.

Szczegóły na temat naboru dostępne na stronie:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ogloszenie-naboru-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wm-2014-2020.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+