Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

M.st. Warszawa występuje w nowej roli jako Instytucja Pośredniczącą ds. ZIT

10 lip 2015 |

09 lipca 2015 podpisane zostało porozumienie między województwem mazowieckim (który jest Instytucją Zarządzającą RPO WM) a m.st. Warszawa, na podstawie którego powierzono m.st. Warszawie zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WM na lata 2014-2020. W związku z powyższym przedstawiciele m.st. Warszawy będą aktywnie uczestniczyć w poszczególnych etapach wprowadzania  inwestycji (m. in. współpracować przy tworzeniu szczegółowych kryteriów do konkursów ogłaszanych w ramach RPO WM 2014-2020, brać udział w wyborze ekspertów do oceny wniosków). Porozumienie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk i zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski. Wszystkie województwa muszą uwzględnić w swoich regionalnych programach operacyjnych nowy mechanizm – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, który ma za zadanie przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.

Na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach ZIT na Mazowszu przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości 165,8 mln euro, czyli ok. 700 mln zł, w ramach RPO WM 2014-2020 oraz dodatkowe środki z programów operacyjnych na poziomie krajowym (np. POIŚ).10407943_1681595618729907_302568730308862956_n11666303_903469483054316_1071767217460466829_n11659391_1635664860009763_7897570295661912071_n

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+