Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

03 mar 2014 |

W ramach działań gmin na rzecz pozyskania funduszy unijnych na instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, któremu przewodniczył Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Michał Olszewski. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele samorządów (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie lub upoważnione przez nich osoby), które podpisały porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Komitet jest organem decyzyjnym, którego pracami kieruje Prezydent m.st. Warszawy lub osoba go zastępująca.

Na posiedzeniu przyjęto Założenia Strategii Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które stanowią podstawę do wypracowania w najbliższych miesiącach docelowego dokumentu.

Więcej na temat założeń Założenia Strategii Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (link do podstrony ZIT metropolii warszawskiej – założenia do strategii)

Kolejnym ważnym punktem na posiedzeniu Komitetu Sterującego było podjęcie decyzji o podziale środków (164,8 mln EUR) na priorytety inwestycyjne, według których programowane są w Unii Europejskiej środki na perspektywę 2014-2020. Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej, wypracowane podczas dyskusji przedstawia poniższa tabela.

PI

Obszar tematyczny

Tytuł projektu/ komponent

Wartość ogólna

(PLN)

Dofinansowanie

(PLN)

4.5

transport niskoemisyjny

System dróg rowerowych dla WOF

266 440 000

213 152 000

4.5

System parkingów P+R dla WOF

175 000 000

140 000 000

3.1

rozwój gospodarczy

Tereny inwestycyjne

134 500 000

107 600 000

3.1

Inkubatory przedsiębiorczości

50 000 000

40 000 000

8.7

Dotacje i wsparcie informacyjno-doradcze dla osób zakładających firmy

60 000 000

60 000 000

10.1

Program edukacji proprzedsiębiorczej dla inteligentnych specjalizacji

40 128 450

40 128 450

3.2

Promocja gospodarcza WOF

30 000 000

24 000 000

2.3

e-usługi

Środki dodatkowe na e-usługi

25 000 000

20 000 000

2.3

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

29 000 000

23 200 000

2.3

E-dostęp do informacji publicznej

10 000 000

8 000 000

2.3

E-opiekun

25 000 000

20 000 000

SUMA

845 068 450

696 080 450*

*Kwota nie sumuje się do 164,8 mln EUR z uwagi na zaokrąglenia poszczególnych wartości.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+