Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Lista wniosków skierowanych do negocjacji, konkurs nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

17 sty 2019 |

Zachęcamy do zapoznania się z listą wniosków skierowanych do negocjacji w ramach  konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat.

26. Lista projektów skierowanych do negocjacji

Więcej informacji na temat konkursu:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+