Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Lista projektów po ocenie formalnej: 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”

23 paź 2018 |

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020.

Lista projektów po ocenie formalnej – aktualizacja z 26.10.2018r

Harmonogram oceny merytorycznej przedstawia się następująco:
Harmonogram oceny merytorycznej

Więcej informacji na temat konkursu na stronie:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+