Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-020019/16 – doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

29 kwi 2016 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-020019/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od dnia 30 maja 2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski: do dnia 20 czerwca 2016 r.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2016 r.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy:

1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,

3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego,

4. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na:

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+