Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Jak ZITują inni – czyli relacja z konferencji „Instrument ZIT jako ponadlokalne narzędzie rozwoju” – Międzyzdroje 24-25 maja 2016 – część III

25 maj 2016 |

Trwa drugi dzień konferencji w Międzyzdrojach. W agendzie głównie (ale nie tylko) punkty związane z ochroną środowiska i niskoemisyjnymi rozwiązaniami transportowymi.

Janusz Szewczyk, ekspert Związku Miast Polskich przedstawił dane dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina na tle kraju:

Stymulanty rozwoju koncentrują się w obszarach funkcjonalnych największych miast w Polsce

Wyraźnie widoczny podział na Polskę wschodnią i zachodnią – na zachodzie obszary oddziaływania miast są większe, a gmin o najniższych wartościach wskaźników jest generalnie zdecydowanie mniej

We wschodniej połowie kraju jedynym dużym obszarem funkcjonalnym jest Warszawski Obszar Funkcjonalny (może to dla niektórych szok, ale bliżej wschodniej niż zachodniej granicy)

Szczecin nie obejmuje swoim wpływem tylko północno-zachodnią część województwa zachodniopomorskiego

Wśród gmin nadgranicznych na zachodzie właściwie nie ma gmin o wartościach wskaźników rozwoju poniżej średniej – na wschodniej granicy jest dokładnie odwrotnie – są praktycznie same takie

Dynamika wartości wskaźników pokazuje jednak, że na obszarze Polski wschodniej wartości wskaźników rosną szybciej (procentowo)

 

Paulina Filipiak z GDOŚ opowiedziała o wymaganiach dotyczących analizy oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z POIiŚ 2014-2020

OOŚ podstawowym dokumentem prawnym ochrony środowiska, który służy prewencji i przezorności w procesie planistycznym i inwestycyjnym

Wymogi środowiskowe dla tzw. dużych projektów wynika bezpośrednio z rozporządzenia ogólnego (1303/2013) – nowym wymogiem jest obowiązek odniesienia się do zmian klimatycznych

Dokumenty strategiczne wyznaczające ramy dla przyszłej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podlegają tzw. strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Kluczową kwestią podczas realizacji wszelkich inwestycji jest minimalizacja ich negatywnego wpływu na środowisko i kompensacja negatywnych efektów realizacji inwestycji

 

Andrzej Szamborski z firmy TRAKO przedstawił Zintegrowany Plan Mobilności Miejskiej jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach

Zintegrowane Plany Mobilności mają służyć poprawie jakości transportu w miastach (zarówno publicznego jak i indywidualnego i niezależnie od środka transportu) oraz ograniczyć jego negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców

Plan Mobilności powinien być narzędziem „renegocjacji” podziału przestrzeni miejskiej

 

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski z Politechniki Gdańskiej opowiedział roli węzłów przesiadkowych w rozwoju obszarów funkcjonalnych

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły zmiany tendencji lokalizacji celów podróży – uległy one rozproszeniu – coraz rzadziej celem podróży są obszary śródmiejskie

Komunikacja zbiorowa może zastąpić komunikację indywidualną tylko jeśli – będzie uzyskiwać lepsze parametry jakościowe, system dróg zostanie sparaliżowany z powodu korków lub władze będą prowadzić zdecydowaną politykę proekologiczną

Kluczowy jest wzrost konkurencyjności komunikacji publicznej względem komunikacji indywidualnej co można osiągnąć podnosząc parametry komunikacji publicznej lub obniżać konkurencyjność komunikacji indywidualnej (np. poprzez politykę parkingową)

 

Wszystkie, niezwykle ciekawe, prezentacje z konferencji są (lub niebawem będą) dostępne tutaj:

https://drive.google.com/folderview?id=0B1wJKjZhysgbRWdxaXR4aE03NEU&usp=drive_web

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+