Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

03 paź 2016 |
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.
Więcej informacji:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2016_09/harmonogram-oceny-formalnej-29-09-2016.pdf
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+