Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Harmonogram oceny formalnej, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT

03 paź 2018 |

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.

harmonogram oceny formalnej

 

Więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+