Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Harmonogram oceny formalnej KOP dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

08 lut 2021 |

Poniżej znajduje się Harmonogram oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII – Rozwój rynku pracy dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020

Harmonogram oceny formalnej 8.3.2-002_20

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+