Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Efektywność energetyczna w budynkach-konkurs POiS

03 mar 2017 |

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

– Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

– termin składania wniosków: od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

– Kto może składać wnioski? spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085). W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

– ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:300 mln złotych

– więcej informacji, w tym regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

 

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+