Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

20 kwi 2021 |

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (MFiPR/2014-2020/23(06)). Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiana Wytycznych polega na wprowadzeniu nowych zasad rozliczania kosztów opieki nad dziećmi dla lat trzech (stosowanie stawek jednostkowych). Nowa wersja Wytycznych będzie stosowana od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Informacja znajduje się również na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/

Dokumenty: Przekazanie Wytycznych rynku pracy do IZ RPO

Wytyczne w obszarze rynku pracy_zmiana żłobki_do podpisu

Zestawienie uwag do Wytycznych rynku pracy

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+