Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Aktualizacja Strategii ZIT WOF 2014-2020+

10 paź 2018 |

m.st. Warszawa przeprowadziło proces aktualizacji Strategii ZIT WOF 2014-2020+.  Aktualizacja jest wynikiem uchwał podjętych podczas XVIII posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT WOF w dn. 12.02.2018 r. (Uchwała Nr 20 Komitetu Sterującego ZIT WOF w sprawie przeniesienia środków z Poddziałania 3.2.1 Promocja gospodarcza w ramach ZIT do Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT oraz Uchwała Nr 21 Komitetu Sterującego ZIT WOF w sprawie przesunięcia środków z Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT do Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT). Ponadto istniała konieczność dostosowania zapisów Strategii ZIT WOF 2014-2020+ do dokumentów programowych, m.in. zmian w RPO WM 2014-2020.

Strategia uzyskała pozytywna opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas posiedzenia w dn. 25 września 2018 r. (uchwała nr 1515/377/18). Dnia 9 października br. pozytywną opinię na temat dokumentu przekazało również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Treść opinii stanowi załącznik do newslettera.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem:

Strategia ZIT WOF VII_2018_09_06

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+