Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii warszawskiej

04 paź 2019 |
Na grafice uczeń i nauczyciel podczas lekcji w szkole. Powyżej tekst: Ponad 4,5 mln zł na edukację w metropolii warszawskiej, z lewej strony logo Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych. Poniżej grafiki opis naboru i przekierowanie na stronę internetową www.omw.warszawa.pl.

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.

 Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne  i podmioty posiadające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przewiduje wsparcie przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną).

Kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, czyli jakie?

Szansę na dofinansowanie mają projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży m. in. w obszarach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych. Wspierane będą pomysły na kreowanie postaw/umiejętności, m.in. takich jak   innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie . Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjne.

 Jak otrzymać dotację?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 31 października do 28 listopada br. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na oraz na stronie Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Zachęcamy do obejrzenia Animacji promującej konkurs edukacyjny

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+