Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Ogłoszono projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17

07 sie 2019 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1062/61/19 z dnia 25 lipca 2019 r. podjął decyzję w sprawie skierowania do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Ogłoszono projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Zaktualizowana lista projektów jest dostępna na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+