Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa

29 sty 2016 |

Nabór w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT- typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typ-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-zit-sciezki-i-infrastruktura-rowerowa.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+