Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

23 mln zł dofinansowania na projekty sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym

06 kwi 2017 |

Dzięki adaptacji istniejących już żłobków i klubów malucha, a także dostosowaniu nowo powstałych obiektów już wkrótce w Warszawie i trzech okolicznych gminach powstanie 955 dodatkowych miejsc dla dzieci do trzech lat. W ramach ZIT RPO WM 2014-2020 na realizację dziesięciu projektów do beneficjentów trafi ponad 23 mln zł. Dziś umowy podpisali marszałek Adam Struzik, dyrektor WUP Tomasz Sieradz, wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska oraz przedstawiciele beneficjentów.

To bardzo dobra wiadomość dla młodych rodziców wracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Bardzo często stają oni przed trudnym wyborem, jak po powrocie do pracy zapewnić swojemu dziecku jak najlepszą opiekę. Niestety większość dzieci nie może liczyć na miejsca w żłobkach, bo jest ich po prostu za mało. Te 955 dodatkowych miejsc to dopiero początek. Liczymy, że dzięki rozbudowie infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych jeszcze więcej rodziców będzie mogło skorzystać z tej formy opieki nad dzieckiem i spokojnie wrócić do pracy – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 – Dla władz Warszawy zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach to priorytet. Budujemy nowe żłobki, wykupujemy miejsca w niepublicznych placówkach i zatrudniamy dziennych opiekunów. Wprowadzamy warszawski bon żłobkowy. Przez 10 lat w stolicy powstało 26 żłobków. Dzięki 15 mln zł z unijnych funduszy 5 naszych żłobków otrzyma środki na wyposażenie i działalność placówek. Cieszę się, że dofinansowanie dostaną również niepubliczne placówki. To oznacza więcej miejsc opieki dla najmłodszych warszawiaków – mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Dzięki środkom unijnym w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Piastowie i Wiązownie powstanie sieć żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki z opiekunem dziennym. W sumie dzięki realizacji projektu z opieki będzie mogło skorzystać 955 dzieci. Nowe miejsca powstaną na Pradze-Południu, Żoliborzu, Białołęce, Mokotowie, Woli, Ursusie, Bemowie oraz na terenie gmin: Wiązowna, Grodzisk Mazowiecki oraz Piastów. Na realizację 10 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 do beneficjentów trafi ponad 23 mln zł.

 – Mazowsze po raz kolejny staje się ośrodkiem zmian i innowacyjnych form rozwoju. Nowe żłobki i kluby dziecięce w stolicy i podwarszawskich gminach to pozytywny sygnał dla wszystkich instytucji, które będą chciały się do nas przyłączyć w przyszłości. Następne konkursy to następna szansa na tworzenie rozwiązań, które nie tylko zapewnią najmłodszym miejsca opieki, ale i umożliwią rodzicom powrót na rynek pracy – podsumował dyrektor Tomasz Sieradz.

Największa pula środków unijnych, bo ponad 15 mln zł trafi do Warszawy na realizację dwóch projektów. Dzięki adaptacji istniejących oraz nowych obiektów, na terenie Żoliborza, Pragi-Płd. i Białołęki wygospodarowane zostaną miejsca dla ponad 700 dzieci. Kolejne projekty, tym razem realizowane przez podmioty prywatne, dotyczą utworzenia nowych miejsc na terenie Woli, Mokotowa, Pragi-Płd., Ursusa i Bemowa. 100 nowych miejsc dla dzieci powstanie na terenie Grodziska Mazowieckiego, Wiązowny i Piastowa.

 Kto skorzysta?

Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do trzeciego roku życia ułatwi powrót na rynek pracy ponad pół tysiąca rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi. To oferta dla osób po urlopie rodzicielskim, macierzyńskim i wychowawczym. Dodatkowo w nowych miejscach opieki zatrudnione będą osoby z tzw. grup defaworyzowanych na rynku pracy tj.: osoby po 50 r.ż., długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i bez kwalifikacji zawodowych.

 Jakie udogodnienia?

Nowo powstałe żłobki i kluby charakteryzować się będą wysokim standardem usług i komfortem wyposażenia. Otrzymane wsparcie unijne może być bowiem przeznaczone na rozbudowę i adaptację infrastruktury żłobkowej zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i place zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzenie. Żłobki i kluby będą także odpowiednio wyposażone. Zakupione zostaną meble, sanitariaty, urządzenia do kuchni czy łazienki. Duży nacisk położony będzie również na działania wspierające rozwój psychoruchowy oraz poznawczy dziecka. Zakupione zostaną zabawki, pomoce edukacyjne, a także wdrożone rozwiązania umożliwiające modyfikację przestrzeni.

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jednym z wielu założeń współpracy metropolitalnej jest zwiększanie dostępności do usług ułatwiających powrót na rynek pracy osobom po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Stolica zapewnia blisko 6 500 miejsc dla najmłodszych warszawiaków. To ponad dwa razy więcej niż w 2006 r. Spośród wszystkich 364 placówek znajdujących się na Mazowszu, ponad 55 proc. znajduje się na terenie m.st. Warszawy, jednak zapotrzebowanie na podobne inicjatywy w stolicy nadal jest bardzo duże.

infografika

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+