Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT – aktualizacja regulaminu

19 maj 2017 |

Komunikat dla konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-044/17 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nastąpiła aktualizacja zapisów Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-044/17 oraz Załącznika nr 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne, kryteria merytoryczne szczegółowe oraz kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze strategią ZIT WOF, wynikająca z konieczności dostosowania ww. dokumentów  do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23) oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

Regulamin konkursu 10.3.3 wersja 1.1 Załącznik nr 3.2 – Kryteria merytoryczne, szczegółowe i zgodności ze strategią ZIT w ramach Poddziałania 10.3.3

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dla-konkursu-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-044-17.html

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-1/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+