Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – doprecyzowanie zapisów konkursu

18 lut 2016 |
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 został doprecyzowany zapis dotyczący typu beneficjenta a więc podmiotów ubiegających się o wsparcie. Szczegółowe informacje znajdują się z poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

do Regulaminu konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Lp.

Miejsce zmiany

Dotychczasowy zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

1

Pkt 3, str. 14

Uwaga!

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego dla ZIT – typem beneficjenta a więc podmiotem ubiegającym się o wsparcie mogą być jedynie podmioty szczegółowo określone w SZOOP z obszaru ZIT WOF.

Uwaga!

Typem beneficjenta a więc podmiotem ubiegającym się o wsparcie mogą być jedynie podmioty szczegółowo określone w SZOOP z obszaru ZIT WOF

Kryteria formalne nie regulują kwestii typu beneficjenta. Typ beneficjentów został określony wyłącznie w SzOOP.

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Ogłoszenie o konkursie oraz stosowne załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+